Schaatsen

Schaatsen is een populaire sport in Nederland en dat is ook niet zo gek. Met name lange- en kortebaan schaatsen is in Nederland populair. Ook is marathonschaatsen heel bekend onder de Nederlanders. Ook begint shorttrack steeds meer bekendheid te krijgen in Nederland.

Kortebaan schaatsen

Kortebaan schaatsenKortebaan wedstrijden zijn schaatswedstrijden die bij gebrek aan kunstijsbanen op natuurijsbanen worden verreden. Voor de heren gelden de afstanden van 160 meter en voor de vrouwen gelden de afstanden 140 meter. Rond 1800 werden er al in Groningen en in Friesland kortebaan wedstrijden verreden. Deze wedstrijden werden georganiseerd zodat de cafés en herbergen vol kwamen te zitten, vaak trokken deze wedstrijden duizenden bezoekers. In de beginperiode won men geen medailles, maar konden ze wel zilveren of gouden voorwerpen winnen. Een bekend voorbeeld is een tabaksdoos die van zilver gemaakt was. Halverwege de 19e eeuw begonnen de voorwerpen langzamer hand te veranderen in geldprijzen die tussen de 125 gulden en de 150 gulden bedroegen. Toen ontstonden ook schaatsers die een kapitaal bij elkaar gingen schaatsen. Sinds 1924 werden er kortebaan wedstrijden verreden en een kleine dertig jaar later vielen de wedstrijden onder auspiciën van de KNSB.

Langebaan schaatsen

Deze vorm van schaatsen vind Langebaan schaatsenvoornamelijk plaats op een ovale ijsbaan die een totale lengte van 400 meter is. Vaak zijn de banen van kunstijs. De banen zijn minstens vier meter breed en de ijsbaan is verdeeld over twee banen. Aan de binnenkant van de baan is een soort ‘warming-up baan’ en zitten ook andere schaatsers wel eens te wachten. Het rechte stuk tegenover de finish is het wisselgedeelte, ook wel de kruising genoemd, deze dient de rijders van de baan te laten veranderen. Door het veranderen van baan heb je een eerlijke verdeling van binnen- en buitenbochten die de rijders rijden.

Afstanden

Op de sprinttoernooien worden beide af te leggen afstanden twee keer gereden. Een schaatser kan zo geen voordeel of nadeel ondervinden met het starten in de binnenbaan of buitenbaan. Op allroundtoernooien worden voor mannen de 500, 1500, 5000 en 10000 meter gereden (grote vierkamp). Ook kunnen de afstanden 500, 1500, 3000 en 5000 meter worden gereden (kleine vierkamp). Voor vrouwen gelden de afstanden 500, 1500, 3000 en 5000 meter (grote vierkamp). Voor vrouwen gelden ook de afstanden 500, 1000, 1500 en 3000 meter (kleine vierkamp).

Verder zijn er ook wedstrijden per afstand waarvan het schaatsen op de Olympische Spelen de belangrijkste is. Jaarlijks keren de wereldkampioenschappen en de wereldbeker schaatsen terug. Een nieuwe discipline binnen deze wedstrijd tak is de ploegenachtervolging. Dit is een soort combinatie tussen langebaan schaatsen en marathonschaatsen. Bij de ploegenachtervolging rijden minimaal drie, maximaal vier deelnemers per ploeg een aantal ronden tegen elkaar in ploegen van twee. De finishtijd van de derde rijder is bepalend. De wedstrijden kunnen ook verreden worden als knock-out systeem. Dit is een afvalsysteem waarbij de gereden tijd niet van belang is, maar enkel de tijd ten opzichte van de tegenstander.

Shorttrack

ShorttrackShorttrack is een vorm van schaatsen op een 111,12 meter lange baan die een ovale vorm heeft. De baan is uitgezet op een ijshockeybaan. De tijd is niet van belang, dat is in tegenstelling tot het langebaan schaatsen waar het wel van belang is. Vier of zes rijders starten tegelijk en de rijder die als eerste over de finish heen rijd is de winnaar. Naast techniek en conditie, wat bij kortebaan schaatsen en langebaan schaatsen van belang is, hebben shottrackers ook behendigheid, tactiek en acceleratievermogen nodig.

Afstanden

De afstanden die gelden binnen het shorttrack zijn de 500 meter (4,5 ronde), 1000 meter (9 ronden) en 1500 meter (13,5 ronde). Shorttrack staat bekend om de spectaculaire inhaalacties, waarbij onder meer binnendoor en buitenom worden ingehaald, vaak met de hand aan het ijs in de bochten.

KNSB

DE KNSB staat voor Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond. De bond werd in 1882 opgericht, op 17 september. De organisatie overkoepelt de diverse schaatsdisciplines in Nederland. Het kantoor van de KNSB is gevestigd in Amersfoort. CDA-burgemeester heeft op 24 augustus 2011 op het bondsbureau namens de Koningin een document overhandigt waarin toegezegd is dat de bond tot 2036 Koninklijk blijft.

Structuur

De KNSB heeft het bestuur verdeelt over acht gewesten, namelijk:

 1. Groningen;
 2. Friesland;
 3. Drenthe;
 4. Overijssel;
 5. Gelderland;
 6. Noord Holland en Utrecht;
 7. Zuid Holland en
 8. Noord Brabant, Limburg en Zeeland.

Deze gewesten staan niet onder een directe leiding van de KNSB, maar moeten zich wel aan de regels houden die de KNSB opstelt. Ieder gewest en iedere aangesloten vereniging heeft één stem in de algemene ledenvergadering. Bij de algemene ledenvergaderingen wordt het AB opgesteld. Het AB staat voor algemeen bestuur. Beleidsplannen van het AB worden op de algemene ledenvergadering gepresenteerd en die worden door het puntensysteem wel of niet goedgekeurd.

Binnen de KNSB bestaan acht secties, namelijk:

 1. Langebaan;
 2. Kortebaan;
 3. Shorttrack;
 4. Kunstrijden;
 5. Marathon;
 6. Skaten;
 7. Schoonrijden en
 8. Toerschaatsen.

Aan het hoofd van iedere discipline staat het sectiebestuur. Het sectiebestuur is verantwoordelijk voor het verlopen van wedstrijdactiviteiten binnen de discipline waar het over gaat.